Earth Overshoot Day: save the planet, share some space!

In 2022 valt Earth Overshoot Day op 28 juli. Earth Overshoot Day, berekend door het Global Footprint Network, is de dag waarop we, als wereldbevolking, alle natuurlijke bronnen en grondstoffen hebben verbruikt die de Aard op jaarbasis kan produceren. In België viel deze dag zelfs al op 26 maart 2022 en overschrijdt daarmee het gemiddelde van alle landen. Dit ecologische tekort is vooral te wijten aan de totale wereldbevolking die de voorraden ecologische hulpbronnen opgebruikt en afval, voornamelijk koolstofdioxide in de atmosfeer, accumuleert. Wat dit te maken heeft met de missie van Cocom? We leggen het uit.
Het probleem

Bijna elk jaar valt Earth Overshoot Day vroeger in het kalenderjaar dan het jaar ervoor, en dat is bijzonder problematisch voor de toekomst. Concreet betekent dit dat we collectief te veel verbruiken, ecologische hulpbronnen, en te veel afval genereren zodanig dat natuurlijke bronnen een schaarste zullen worden. Een groeiende wereldbevolking, toenemende industrie en verstedelijking van gebieden zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor deze problematiek. Het goed nieuws is dat Earth Overshoot Day gecounterd kan worden.

 

 

De oplossing

Een ideaal scenario is er eentje zonder Earth Overshoot Day. Om dat te bereiken staat de mensheid voor een redelijke ‘challenge’. Als we ervoor kunnen zorgen dat Earth Overshoot Day elk jaar met 6 dagen wordt uitgesteld – door minder te verbruiken – kunnen we voor 2050 dit ecologische tekort teniet doen. Bovendien strookt dit met VN-doelstelling 7 waarin wordt opgeroepen het aandeel van hernieuwbare energie in de mondiale energiemix tegen 2030 aanzienlijk te verhogen.

Maar welke initiatieven helpen nu om Earth Overshoot Day te counteren?

  • Het gebruik van elektrische voertuigen zou Earth Overshoot Day met 2,5 dagen kunnen terugschroeven.
  • Parking hervormen in steden is een andere manier om Earth Overshoot Day te counteren, die het ecologische tekort met wel 10 dagen terug kan uitstellen.
  • Hernieuwbare energie zou Earth Overshoot Day wel met 26 dagen terug kunnen schroeven. Indrukwekkend toch?
  • Door van steden ‘Smart Cities’ te maken, kan Earth Overshoot day wel 29 dagen uitgesteld worden.

Op de website van Earth Overshoot Day vind je nog een pak meer oplossingen waarmee we samen de planeet kunnen redden.

Hoe Cocom zijn steentje bijdraagt

De oplossing met het meeste impact zijn smart cities. Steden met betere en compactere infrastructuren, meer geavanceerde netwerken van openbaar vervoer, kunnen het stadsleven  beter maken met een veel lagere ecologische voetafdruk. Stadsplanning en stadsontwikkelingsstrategieën zijn daarin van groot belang. Cocom’s missie ligt in lijn met deze visie. Door ruimte en oppervlakte beter te benutten en te delen creëren we smart cities en is er minder nood aan bijbouwen. We geven slecht benutte ruimte een nieuwe bestemming. In deze blogpost kan je bijvoorbeeld lezen hoe je via Cocom leegstaande ruimtes kan verhuren als opslagruimte, of hoe jij je zolder of tuinhuis een tweede leven geeft.

Ready to save the planet? Klik hier en share some space.

PS: Volg ons op Instagram  en blijf op de hoogte van onze laatste milestones.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Categories

Subscribe to our newsletter

Download the app

Follow us

Download our free App
to discover your next space.